Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky Brest.sk platia pre internetový obchod www.brest.skwww.stromceky-lovasz.sk . Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu  www.brest.skwww.stromceky-lovasz.sk je:
STROMČEKY s. r. o. , Máchova 21, 94651 Nesvady, Číslo živnostenského registra: 410-24822, IČO:46 243 313 DIČ: SK20 23298167. Vložka číslo: 29377/N.   Kontrolný orgán :Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  Staničná 9 , Nitra 04901. nr@soi.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/2000 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s nimi.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.

Tovar – okrasné rastliny a dreviny zasielame iba v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu pre poslanie do ČR alebo iných krajín nás kontaktujte mailom na info@brest.sk.

 

2. Ochrana osobných údajov e-shopu www.brest.sk

STROMČEKY s. r. o. , Máchova 21, 94651 Nesvady, Číslo živnostenského registra: 410-24822, IČO:46 243 313 DIČ: SK20 23298167. Vložka číslo: 29377/N.   Kontrolný orgán :Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  Staničná 9 , Nitra 04901. nr@soi.sk (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

-         meno, priezvisko

-         e-mailovú adresu

-         telefónne číslo

-         adresu/sídlo

-         ……………..

 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Stromčeky s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese  info@brest.sk

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.brest.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • základné funkčnosti webových stránok.
  • Štatistiky záujmu o produkty

 

-         Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

-         Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

-         Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

-         Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

-         Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

-         Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Google Analytics,


Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

-         zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

-         vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

-         požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,

-         vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,

-         požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

-         na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

-         požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

-      na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

 -       podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

3. Zrušenie objednávky

a) zo strany dodávateľa

Stromčeky s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa veľkosť a tým aj   výrazným spôsobom cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)
Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet do 7 pracovných dní. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám rozdiel daný k úhrade, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

b) zo strany zákazníka

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná, najneskôr 2 pracovné dni pred dohodnutým termínom doručenia, obzvlášť keď ide o živý materiál.. Zrušenie akceptujeme telefonicky na tel. č. 00421 904 288 474  alebo potvrdenú emailom na info@brest.sk  ak ste dostali odpoveď.
V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla.

c) Garancia spokojnosti

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
Vrátený tovar musí byť nepoškodený !

Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

·                       nepoškodený tovar

·                       originál faktúru

·                       kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods.  5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je v bode 8.

 

4. Reklamačný poriadok

V zmysle § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Informáciu o  pomoci poškodenej rastline, radi poskytneme telefonicky, či mailom. Ak fakturovaný tovar v zásielke chýba, resp. bol zamenený, alebo rastlina z nejakého dôvodu uhynula, máte nárok na uplatnenie reklamácie. Reklamáciu podávajte písomne (stačí mailom, alebo listom) a čo najskôr po vzniku dôvodu na reklamáciu (reklamovať môžete prvé vegetačné obdobie).

Reklamácia musí obsahovať:
- dátum prevzatia zásielky a číslo objednávky 
- názov a počet reklamovaných položiek
- stručný popis dôvodu reklamácie,  a stav dodanej zásielky
- vami preferovaný spôsob riešenia reklamácie (v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte čísla bankového účtu)
- kontakt pre rýchlu komunikáciu: telefónne číslo.

Nevyžadujeme vrátenie rastliny, k reklamácii postačí digitálna fotografia primeranej kvality na zhodnotenie stavu rastliny. Je to najjednoduchšie riešenie na zhodnotenie stavu rastliny a určiť najvhodnejší spôsob riešenia problému. . V prípade zámeny dodaného tovaru vinou baliča či dodávateľa Vám poskytneme zľavu 50% z ceny danej položky alebo na naše náklady položku vymeníme. Vrátenie nepoškodeného tovaru riešime individuálne.

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, preto je dôležitá komunikácia na ktorej nám veľmi záleží .

Usilujeme sa o spokojnosť každého zákazníka, lebo to je najdôležitejšie.

 

5. Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať zákazníkovi objednaný tovar čo v najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, je to obvykle do 3 – 15 pracovných dní. Vlastníctvo tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania, v momente jeho zaplatenia.

Stromčeky s.r.o. si vyhradzuje právo overiť správnosť Vašej objednávky telefonicky.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskou spoločnosťou GLS.

Pri veľkých stromoch sa počíta s príplatkom 4€ na objednávku za nadrozmerný náklad v preprave.

Cena každého produktu je uvádzaná v Euro.

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený.

 

6. Ceny tovarov

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

7. Ostatné ustanovenia

1) Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.

2) Faktúra je poslaná dodatočne mailom

3) Od 14. decembra 2019 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady
EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín , ktoré stanovuje
prevádzkovateľom internetového predaja s rastlinami nasledovné významné povinnosti:
všetky rastliny musia mať rastlinný pas.  V prípade chýbajúceho označenia s rastlinným pasom nás kľudne informujte a doplníme ho. 

 

8. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

9. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

https://www.uksup.sk/internetovy-predaj

 

S pozdravom

Tím Brest.sk

STROMČEKY s.r.o.

Kontakt

STROMČEKY s.r.o.
Máchova 21
Nesvady 94651

Tel.: +421 904 288 474
pracovné dni od 8:00 do 16:00 

E-mail: info@brest.sk

 

Osobný odber

OSOBNÝ ODBER LEN PO TELEFONICKEJ DOHODE

VOLAJTE +421 904 288 474
pracovné dni od 8:00 do 16:00 

Adresa pre osobný odber:
Imeľ, Bohátská cesta 25.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk